Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
Dziś jest :  czwartek, 01 grudnia 2022 r. 08:39   Imieniny :  Natalii, Blanki, Eligiusza
 Notes
  Nieruchomości » Sprzedam mieszkanie » dolnośląskie » LUBAŃSKI » POBIEDNA
 POBIEDNA - mieszkanie na sprzedaż 84.70 m2    
  Cena: 130 000 PLN
    Dodano: 2022-11-23  (ID oferty: 15843870)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  mieszkanie
 Rynek  wtórny
 Region  dolnośląskie
 Powiat  LUBAŃSKI
 Miejscowość  POBIEDNA
 Ulica  Nowomiejska

 Informacje
 Powierzchnia  84.70 m2
 Cena  130 000 PLN  
 Cena za m2  1 535 PLN/m2

 Informacje dodatkowe
 Ilość pokoi  3
 Piętro  1

 Opis
ZARZĄDZENIE NR 284/2022

BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 21.11.2022 r.

W sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Nowomiejskiej 30 w Pobiednej.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), zarządzam, co następuje:§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Sebastian Fronc

2. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz

3. Członek Komisji - Aleksandra Giedrys§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zastępca Burmistrza Leśnej

Marcin Mirecki

/podpisano elektronicznie/

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej

Nr 284/2022 z dnia 21.11.2022 r.BURMISTRZ LEŚNEJ

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny

lokal mieszkalny nr 4 położony na drugiej kondygnacji budynku przy ul. Nowomiejskiej 30

w Pobiednej

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 237/6 o powierzchni 0,02 ha, położona w Pobiednej przy ul. Nowomiejskiej, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00021499/7.

Właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 237/6, AM – 1, obr. 0008 – Pobiedna, o powierzchni 0,02 ha, w udziale 4.111/10.000 jest Gmina Leśna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/00021499/7 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 4, prowadzona jest Księga Wieczysta nr JG1L/00032041/2 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.

W dziale III przedmiotowej księgi wpisano roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu – Gminy Leśna o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20-07-2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W dziale IV wpisano: 1) hipotekę umowną zwykłą w kwocie 34.000,00 zł z tytułu należności głównej wynikającej z umowy pożyczki z dnia 16-11-2009 r. na rzecz Zbigniewa Bogackiego; 2) hipotekę umowną kaucyjną w kwocie 21.000,00 zł z tytułu odsetek i innych należności ubocznych wynikających z umowy pożyczki z dnia 16-11-2009 r. na rzecz Zbigniewa Bogackiego.1. Przeznaczenie nieruchomości

MW/1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- Działka znajduje się w strefie ‘’OW” obserwacji archeologicznej.

- Działka znajduje się w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych.

- Działka znajduje się w strefie ,,A”ścisłej ochrony konserwatorskiej.

- Działka znajduje się w granicach strefy układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015 r.

2. Opis

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się na I piętrze budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowomiejskiej 30 w Pobiednej. Przedmiotowy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni ze spiżarką, łazienki i przedpokoju o ogólnej powierzchni użytkowej 84,70 m2. Do lokalu przynależy komórka strychowa o pow. 53,00 m2 oraz komórka na parterze o pow. 16,30 m2.. Łącznie powierzchnia użytkowa z przynależnościami wynosi 154,00 m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest trójstronny, nie w pełni rozkładowy – jeden pokój i kuchnia są przechodnie. Do lokalu prowadzą dwa wejścia z korytarza – poprzez przedpokój do kuchni oraz bezpośrednio z korytarza do największego pokoju. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały, który znajduje się w komórce na parterze, ciepłą wodna z baniaka ogrzewanego z pieca, w największym pokoju znajduje się przewód kominowy i nieużytkowany kominek. W lokalu znajduje się stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa płytowa, tynki ścian gładkie, malowane farbami, w łazience i kuchni oblicowania z glazury, podłogi drewniane i częściowo także panele podłogowe i płytki ceramiczne, w łazience podstawowa armatura sanitarna – wanna, umywalka i toaleta. Ogólny stan techniczny i standard wykończenia lokalu mieszkalnego określono na średni – w poszczególnych wbudowanych elementach lokalu i instalacjach występują uszkodzenia i ubytki wymagające częściowego remontu.

Udział w działce i w elementach wspólnych budynku wynosi 4.111/10.000 (41,11%).

Działka nr 237/6 o pow. 0,02 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalny 5- lokalowym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z poddaszem częściowo użytkowym, wzniesionym w II połowie XIX wieku, w technologii murowanej z cegły i kamienia oraz muru pruskiego. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty płytami eternitowymi, elewacja z licznymi ubytkami w tynkach, schody wewnętrzne drewniane, korytarze zniszczone, zaniedbane.

W/w nieruchomość położona jest w centrum wsi Pobiedna, przy głównej drodze wojewódzkiej nr 358 prowadzącej przez miejscowość. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dostęp do usług socjalno-bytowych jest dobry – w pobliżu dostępne są m. in. ośrodek zdrowia, apteka, poczta, przedszkole, biblioteka, sklep spożywczy, przystanek autobusowy, nieco dalej szkoła podstawowa, boisko sportowe, straż pożarna. Dojazd odbywa się ulicami asfaltowymi, dojście małymi chodnikami, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej. Po drugiej stronie ulicy możliwość zaparkowania kilku aut. W otoczeniu nie występują czynniki uciążliwe ani zagrożenia środowiskowe typu zapylenia, nieprzyjemne zapachy, bliskość rzek, uciążliwe zakłady produkcyjne. Lokalizacja nieruchomości oceniona na korzystną. Teren jest uzbrojony – dostępne media: energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja.

Miejscowość Pobiedna jest malowniczo położona na Pogórzu Izerskim, w pobliżu ok. 2,00 km od przejścia granicznego z Czechami Czerniawie. Miejscowość oddalona jest od powiatu ok. 24,00 km, od granicy z Niemcami 39,00 km, od miasta Leśna 11,00 km, od Świeradowa Zdroju 9,00 km od Jeleniej Góry 35,00 km.3. Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy, 00/100), w tym:

Lokal - 128.167,00 zł

Grunt wg udziału - 1.833,00 zł.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zmianami) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

II przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. o godz. 09.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (1.300,00 zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Część środków uzyskanych ze sprzedaży w/w nieruchomości zostanie przekazana na spłatę hipotek.Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

- dowodu wpłaty wadium;

- dokumentów stwierdzających tożsamość.

Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska położony w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b w Leśnej, tel.: 75 72 11 239 wew. 41 lub 506 977 813.Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargi-sprzedaż nieruchomości-przetargi 2022Zastępca Burmistrza Leśnej

Marcin Mirecki

/podpisano elektronicznie/Sprawę prowadzi:

Aleksandra Giedrys

tel: +48 75 72 11 239 (wew. 41)

e mail:a.giedrys@lesna.plKontakt:
Urząd Miasta Leśna
tel: +48 75 72 11 239 wew. 41
a.giedrys@lesna.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  8912/3186/OMS
 Telefon kom.  +48 75 72 11 239 wew. 41
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu zbiorogloszen.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :